ฟังเพลง เพลงใหม่ MVเพลง เนื้อเพลง :

Six Degrees Of Separation - The ScriptThe Script - Six Degrees Of Separation
[Music video] Six Degrees Of Separation ของ
The Script พูดถึงความรักที่ผิดหวัง แต่ทำทุกอย่างเหมือนเป็นปกติและบอกตัวเองว่ายังรู้สึกดี แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลย อีกทั้งยังบอกถึงขั้นตอนของการลาจาก Six Degrees Of Separation 

 คำนิยามของ The Script
  • ขั้นแรก เธอคิดว่าสิ่งที่แย่ที่สุดคือตอนที่หัวใจสลาย
  • แต่สิ่งที่จะฆ่าเธอคือ ขั้นที่สอง
  • ขั้นที่สาม คือตอนที่โลกของเธอแตกออกเป็นเสี่ยงๆ
  • ขั้นที่สี่ เธอคิดว่าเธอจะดีขึ้นเอง
  • ขั้นที่ห้า เธอเห็นเขาอยู่กับคนอื่น
  • และขั้นที่หก คือตอนที่เธอยอมรับได้ว่ามันก็แค่ช่วงชีวิตห่วยๆเท่านั้น

The Script
Six Degrees Of Separation lyrics

You've read the books,
You've watched the shows,
What's the best way no one knows, yeah,
Meditate, get hypnotized.
Anything to take from your mind.
But it won't go

You're doing all these things out of desperation,
Ohhh woah,
You're going through six degrees of separation.

You hit the drink, you take a toke.
Watch the past go up in smoke.
Fake a smile, yeah, lie and say that,
I'm better now than ever, and your life's okay
Well it's not. No
You're doing all these things out of desperation,
Ohhh woah,
You're going through six degrees of separation.

First, you think the worst is a broken heart
What's gonna kill you is the second part
And the third, is when your world splits down the middle
And fourth, you're gonna think that you fixed yourself
Fifth, you see them out with someone else
And the sixth, is when you admit that you may have messed up a little.

(No, no, there ain't no help, it's every man for himself)

You tell your friends, yeah, strangers too,
Anyone'll throw an arm around you, yeah
Tarot cards,
Gems and stones,
Believing all that shit is gonna heal your soul.
We'll it's not, no

You're only doing things out of desperation,
Ohhh woah,
You're goin' through six degrees of separation.

First, you think the worst is a broken heart
What's gonna kill you is the second part
And the third, Is when your world splits down the middle
And fourth, you're gonna think that you fixed yourself
Fifth, you see them out with someone else
And the sixth, is when you admit that you may have messed up a little.

No there's no starting over,
Without finding closure,
You'd take them back,
No hesitation,
That's when you know you've reached the sixth degree of separation

No there's no starting over,
Without finding closure,
You'd take them back,
No hesitation,
That's when you know you've reached the sixth Degree of separation

First, you think the worst is a broken heart
What's gonna kill you is the second part
And the third, Is when your world splits down the middle
And fourth, you're gonna think that you fixed yourself
Fifth, you see them out with someone else
And the sixth, is when you admit that you may have messed up a little.


Music video by The Script performing Six Degrees Of Separation. (C) 2012 Sony Music Entertainment UK Limited
Share this article :

Advertising